Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, fungovat efektivněji a aby nám poskytovaly další informace. 

Jaké používáme cookies?

Trvalé cookies – tyto cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu, která je stanovená v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.

Relační cookies – tyto soubory umožňují provozovatelům webových stránek propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení webových stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Nezbytné cookies – tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies – tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník užívá webové stránky. Neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou anonymní. Používají se ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies – tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení. Umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby a tím rozšiřují vám lépe vyhovující funkcionality stránek.

Cílené cookies – tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě. Jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost Presenation s.r.o., se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 040 26 934, DIČ: CZ040026934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241488, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.
 1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

    9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • požadovat kopii námi zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Můžete si být jistí, že tento nástroj pro statistickou analýzu nepoužijeme ke sledování nebo shromažďování osobně identifikovatelných informací o návštěvnících našich stránek ani takové použití neumožníme nikomu dalšímu.

Přehled osobních zpracovávaných údajů

 • ID zákazníka
 • IP adresa
 • User agent
 • Cookies

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání návštěvy na webových stránkách Správce a dále po dobu 3 měsíců od opuštění webových stránek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů společnost Presenation s.r.o., se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 040 26 934, DIČ: CZ040026934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241488, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, zapamatování si přihlašovacích údajů, sledování průchodu webu.
 2. Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu za výše uvedenými účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.
 4. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics a služby Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

     6. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

    7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • vykonat své právo na přenositelnost údajů, právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu.

Cookies můžete odmítnout

Tím, že si stáhnete a nainstalujete doplňkový modul prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Doplňkový modul informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že informace o návštěvě internetových stránek nemají být službě Google Analytics zaslány. Soubory cookie jsou použity i pro zaznamenání vašeho souhlasu (či nesouhlasu) s používáním souborů cookie na těchto stránkách, takže nebudete tázáni při každé návštěvě stránek.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Jak kontrolovat cookies?

V záložce Help na liště většiny prohlížečů najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové cookies a jak dostávat oznámení v případech přijetí nových cookies. Soubory cookie můžete libovolně kontrolovat nebo mazat. Z počítače můžete vymazat všechny přítomné soubory cookie a většinu prohlížečů nastavit tak, aby se jejich umisťování do počítače zabránilo.

Správa souborů cookie ve Vašem prohlížeči. 

Většina prohlížečů umožňuje:

 • Zobrazit uložené soubory cookie a jednotlivě je mazat.
 • Zablokovat soubory cookie třetích stran.
 • Zablokovat soubory cookie z konkrétních stránek.
 • Zablokovat ukládání všech souborů cookie.
 • Vymazat všechny soubory cookie v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč.

Pokud soubory cookie vymažete, mějte na paměti, že veškeré zvolené preference budou ztraceny.

Aktualizováno dne 28.12.2020.

Scroll to Top