Online webináře
pro efektivní trénink!

WEBINÁŘE

Získejte praktické tipy, příklady a koncepty skvěle využitelné v praxi.

Přesvědčivé prezentace

Storytelling
v prezentacích

Prezentační
design

Projev řečníka
a autenticita

Webinář: Osvojte si přesvědčivou komunikaci!

Webinář vychází z nejúspěšnějšího školení. Seznámí vás se třemi základními koncepty, které jsou společné pro všechny přesvědčivé prezentace. Je také doplněn o práci na vlastní osobní prezentaci.

Webinář: Staňte se vypravěčem příběhů!

Využívejte sílu příběhů v prezentaci a při běžné komunikaci. Webinář pokrývá důležité koncepty stavby poutavých a nezapomenutelných příběhů. Prakticky ukazuje jak příběh zapracovat do vaší prezentace.  

Webinář: Staňte se prezentačním designerem!

Po mnoha letech práce na redesignu a tvorbě prezentací pro klienty, přináší tento webinář to nejdůležitější v navrhování a ve finalizaci slidů. Odnesete si sedmi krokový proces pro tvorbu slidů a mnoho dalšího. 

Webinář: Osvojte si profesionální vystupování!

Na webináři se díváme jak získat a udržet pozornost publika díky mluvenému slovu, ale také díky bezchybné řeči těla. Součástí je audio-vizuální rozbor vaší prezentace jakožto příprava na vaše prezentování offline i online.

Efektivní seberozvoj
na dálku.

Webináře vychází obsahově z populárních témat školení,
které jsem realizoval v posledních 9 letech s mnoha klienty. 

Prezentační
webinář

1900 bez DPH
  • Pro 8 účastníků
  • Práce na vlastních prezentacích
  • Materiály a slidy prezentace k dispozici
  • Záznam
    k dispozici 1 měsíc
Best-seller

Nacvičte skvělou prezentaci, abyste při dalším vystoupení zazářili.